Termeni și condiții de utilizare

 

Dacă aveți sub 18 ani vă rugăm citiți termenii și condițiile și politica de confidențialitate împreună cu părinții sau reprezentanții legali. Acest text reprezintă un acord încheiat între platforma de rezolvare a problemelor de matematică problemedematematica.ro operată de „Stănică Nicolae-Cătălin Persoană Fizică Autorizată” și clienții acesteia. Accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului sau a oricărei pagini din acesta constituie o acceptare în întregime și necondiționată a acestui acord și a oricărei prevederi din acesta, iar neacceptarea acestui acord ori a oricărei prevederi din acesta atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea site-ului.

Conținutul site-ului așa cum este el definit este proprietatea problemedematematica.ro, în afara cazurilor în care este menționat expres autorul. Toate materialele publicate pe acest site sunt protejate de „Legea dreptului de autor” și de tratatele și acordurile internaționale privind drepturile de proprietate intelectuală.

Utilizatorii pot folosi conținutul site-ului exclusiv în scopuri educaționale. Utilizatorilor le este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site.

Conținutul acestei platforme este parțial gratuit. Accesul la metodele de rezolvare a problemelor se face sub formă de abonament. Abonamentul poate fi plătit online cu cardul. Abonamentul problemedematematica.ro poate fi anulat oricând, la cerere de către client. În cazul anulării se vor șterge automat toate datele personale sau nepersonale asociate cu contul respectiv. Suma plătită se returnează doar în cazul în care anularea abonamentului se produce în cel mult 3 zile lucrătoare de la data plății.

Utilizatorul ia la cunostință că problemedematematica.ro nu poate controla și nu oferă niciun fel de sugestii, garanții sau condiții privind securitatea sau conținutul informațiilor care trec prin rețeaua sa de comunicații și prin Internet.

Orice includere de linkuri spre alte site-uri nu implică sprijinirea de către problemedematematica.ro a materialului disponibil pe acele site-uri nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.

problemedematematica.ro își rezervă dreptul de a-și selecta clienții. Conturile gratuite de pe problemedematematica.ro sunt supuse unui regim tranzitoriu putând fi oricând, și fără notificare prealabilă, șterse în întregime fără a păstra date de navigație și informații personale.

Utilizatorii care dau feedback valoros cu privire la conținutul lecțiilor beneficiază de un regim special, reduceri sau gratuități la accesarea conținutului problemedematematica.ro.

Utilizatorii care impart contul plătit problemedematematica.ro cu alte persoane vor fi sancționați cu suspendarea contului la problemedematematica.ro. Traficul nejustificat de mare asociat cu un singur cont va fi de asemenea sancționat cu suspendarea contului.

Protecția datelor personale

Există probabilitatea de a fi necesară solicitarea unor informații cu caracter personal, cum ar fi numele și adresa de e-mail, pentru a putea îmbunătăți calitatea serviciilor oferite de site, pentru a raspunde întrebărilor utilizatorilor și pentru a ține evidența utilizării site-ului.

În acest sens, „Stănică Nicolae-Cătălin Persoană Fizică Autorizată” va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele furnizate de utilizatori, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Prezentul acord constituie informare către utilizatori că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a serviciului.

Modificarea acordului

problemedematematica.ro își rezervă dreptul de a modifica, oricând și oricare dintre clauzele acestui acord, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de utilizatori. Simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de site sau de serviciu intervenite după operarea modificării reprezintă acceptarea deplină și necondiționată de către utilizator. Neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului.

„Stănică Nicolae-Cătălin Persoană fizică autorizată” este o societate comercială înregistrată în România cu sediul social în Sat Cazasu, Comuna Cazasu, jud. Brăila. CUI: 42900091, tel: 0744 638 323

Nici un pachet.